ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

§ 1

Általános rendelkezések

1. Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározza az együtműködési programban való részvétel feltételeit a Prop-tech kft. (székhelye 2500, Esztergom, Motorsport u. 1 és a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság által bejegyzett, Cégjegyzészám: Adó azonosító szám: 13850829-2-11) és az AUTODNA (Székhely és cím: Obywatelska 128/152, 94-104 Lodz) a Vállalkozók Nyilvántartásába bejegyzett AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (LLC) a Lodz-Śródmieście (Lodz-Śródmieście) körzeti bíróság által a Lodzban, a 20. Nemzeti Bírósági Iktató Kereskedelmi Osztálynál vezetett nemzeti bírósági nyilvántartás (KRS), a KRS 0000349742 számon, a magvető tőke: 50 000 PLN, NIP (adófizető azonosító száma): 5492391545, REGON Cégjegyzékszám): 121164104, e-mail cím: kontakt@autodna.pl, telefonszám: +48 223500128 végzi SDIRECT által közösen üzemeltetett www.autodna.hu szolgáltatással kapcsolatban (a továbbiakban:" autoDNA weboldal")

2. Az AUTODNA és a partneri státuszban részesülő felek közötti Partnerprogram célja az autoDNA weboldal népszerűsítése és az AUTODNA által az autoDNA weboldalon keresztül kínált szolgáltatások értékesítésének növelése.

3. A Partnerprogramba való belépés önkéntes és ingyenes.

4. A jelen Általános Szerződési Feltételek és az itt felsorolt valamennyi rendelkezés csak olyan Affiliate-re irányul és kötelező érvényű, aki nem fogyasztó. A jelen Általános Szerződési Feltételek nem fogyasztóknak szólnak.

§ 2

A Partneri státusz megszerzése

1. Ki igényelhet a partneri státuszt?

a) minden jogi személy vagy jogi státusszal rendelkező szervezeti egység,

b) minden gazdasági tevékenységet folytató (és ebben az esetben nem fogyasztó státusszal rendelkező természetes személy)

2. Ha a fenti feltételek valamelyike teljesül, akkor ezen felül szükséges:

a) gazdasági tevékenységük részeként saját weboldallal vagy bloggal rendelkeznek,

b) az űrlap kitöltésével megfelelően regisztrálni a www.afilio.autodna.pl oldalon, és így létrehozni egy Partnerfiókot (a továbbiakban: "Partnerfiók"),

c) teljes és érvényes adatokat, beleértve a személyes adatokat is, megadni,

d) elfogadják az AUTODNA-val való együttműködés feltételeit,

e) beleegyezik abba, hogy az AUTODNA a fenti c) pontban említett személyes adatait feldolgozza,

f) az AUTODNA által kért kiegészítő adatokat vagy dokumentumokat az AUTODNA által kért határidőre átadta az AUTODNA-nak (ha így kérték).

3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben felsorolt követelmények teljesítése nem garantálja, hogy a jogalany megkapja a Partner státuszt, és nem jogosítja fel a felet (a jelen szakasz 1. és 2. része szerint) arra, hogy az AUTODNA-tól ilyen státuszt kérjen, vagy együttműködést kezdeményezzen vele.

4. Az AUTODNA a partneri státuszt kérelmezni kívánó szervezet által kitöltött űrlap, illetve az említett szervezet által benyújtott további adatok/dokumentumok ellenőrzése után dönt arról, hogy megadja-e a partneri státuszt vagy sem.

5. Az AUTODNA fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, a döntés indoklási kötelezettsége nélkül elutasítsa a Partneri státuszt.

6. Az AUTODNA az adott jogalany által megadott e-mail címre küldött e-mailben, vagy az adott jogalany által megadott telefonszámon történő felhívással tájékoztatja a Partnercéget a Partnercég státusz megadásáról.

7. Miután megkapta a Partneri státuszt, az új Partner hozzáférést kap a Partneri fiók funkcióihoz, amely lehetővé teszi számára, hogy letöltsön olyan tartalmakat, amelyeket az AUTODNA-val való együttműködés részeként és az együttműködés érdekében közzétehet a weboldalán vagy blogján. Ettől a pillanattól kezdve a Partner megkezdheti együttműködését az AUTODNA-val.

8. A Partner státuszt kérelmező minden szervezet és minden Partner csak egy Partnerszámlával rendelkezhet.

§ 3

Együttműködési megállapodás

1. A Prop-tech kft.az együttműködési megállapodást az aláírásra megküldi annak a jogalanynak az e-mail címére, aki a Partner státuszt megkapta.

2. A Prop-tech kft. az Együttműködési megállapodás két aláírt példányát a mellékletekkel együtt megküldi az Affiliate címére. A Partner köteles az Együttműködési megállapodás és mellékletei mindegyik példányát aláírni, és az Együttműködési megállapodás egy aláírt példányát a mellékletekkel együtt a Prop-tech kft. címére megküldeni az Együttműködési megállapodás és mellékletei példányainak kézhezvételétől számított 20 napon belül. Az aláírt Együttműködési megállapodás visszaküldésekor a Csatlakozó köteles csatolni a REGON [cégjegyzékszám] és a NIP [adószám] igazolások másolatát, valamint a vállalkozási tevékenység nyilvántartásába való bejegyzésről szóló igazolás másolatát vagy az Országos Bírósági Nyilvántartás frissített kivonatának másolatát.

3. A Prop-tech kft. fenntartja magának a jogot, hogy az Együttműködési megállapodás 1. melléklete szerint megváltoztassa a Partnereket megillető jutalék feltételeit, valamint a jutalékküszöböket. A Partner az említett változásokról úgy értesül, hogy a frissített jutalékfeltételeket vagy új küszöbértékeket az e-mail címére kapja meg, vagy úgy, hogy ez az információ a Partnerfiókjába kerül. A fent felsorolt változások a Partner e-mail címére küldött vagy a Partnerfiókjában közzétett értesítéstől számított 14 napon belül lépnek hatályba. A Partner jogosult a fent felsorolt változások hatálybalépésétől számított 14 napon belül azonnali hatállyal elállni a jelen Megállapodástól.

4. A Prop-tech kft. azt követően aktiválja a Partnerfiókot, hogy megkapta a Partnerektől az aláírt együttműködési megállapodást a mellékletekkel együtt. A Partnerfiók aktiválásának pillanatától kezdve a Partner képes lesz pl:

a) megnézi azon ügyfelek számát, akik az autoDNA szolgáltatásait az autoDNA-n keresztül vásárolták meg, miután a Partner weboldaláról vagy blogjáról átirányították őket oda,

b) láthatja az őt megillető jutalékot,

c) jelentéseket készíthet, hogy lássa, hogyan számolják ki az esedékes jutalékot,

d) megkapja a jutalék kifizetését az együttműködési megállapodás 1. melléklete és maga az együttműködési megállapodás szerint. Amíg az aláírt Együttműködési megállapodást a mellékletekkel együtt a Prop-tech kft-nek át nem adják, a Partner nem jogosult a Prop-tech kft.-vel való együttműködésért járó jutalék kifizetését követelni.

§ 4

Az együttműködés feltételei

1. A Prop-tech kft. és a kapcsolt vállalkozás közötti együttműködés részletes feltételeit a Prop-tech kft. és a kapcsolt vállalkozás által aláírt együttműködési megállapodásban határozzák meg és erősítik meg.

2. Az együttműködés részeként a Partner vállalja, hogy:

a) az autoDNA.hu weboldalát, valamint az AUTODNA .hu által nyújtott szolgáltatásokat népszerűsíti azáltal, hogy a Partner weboldalán vagy blogjában, illetve más weboldalakon olyan linkeket helyez el, amelyek lehetővé teszik a potenciális ügyfelek átirányítását az AUTODNA weboldalára (a továbbiakban: "Linkek") vagy más, az AUTODNA.hu által biztosított vagy elfogadott reklámanyagokra.

b) az autoDNA-t és az AUTODNA által az autoDNA szolgáltatáson keresztül nyújtott szolgáltatásokat a jogszabályoknak és az elfogadott gyakorlatnak megfelelően, az autoDNA szolgáltatás és az AUTODNA hírnevének megfelelő gondossággal történő népszerűsítése..

3. A Partner elhelyezheti a Linkeket a saját weboldalán vagy blogján kívül más weboldalakon is, amennyiben a Partner rendelkezik az említett weboldalakkal kapcsolatos jogokkal. Az AUTODNA fenntartja magának a jogot, hogy követelje, hogy a Partner távolítsa el az adott weboldalon elhelyezett Linket.

4. Az Partner-nek az is megengedett, hogy Linkeket helyezzen el az úgynevezett reklámbannerekben.

5. A Partner vállalja, hogy a változás hatálybalépésétől számított 7 napon belül írásban vagy a egyuttmukodes@autodna.hu e-mail címen tájékoztatja a Prop-tech kft.-t a Partner adataiban bekövetkezett bármilyen változásról.

6. A Partner vállalja, hogy a Prop-tech kft-t írásban vagy az egyuttmukodes@autodna.hu e-mail címen tájékoztatja minden olyan eseményről, amely befolyásolhatja AUTODNA-val való további együttműködését, az esemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül.

7. A Partner mindenekelőtt köteles a Prop-tech kft.-t írásban vagy az egyuttmukodes@autodna.hu e-mail címen tájékoztatni a fentiekben meghatározott 7 napon belül a weboldalához vagy blogjához való hozzáféréssel kapcsolatos problémákról, azok várható törléséről az internetről, a weboldal vagy blog tulajdonjogának vagy használati jogának más szervezetre történő átruházásáról, valamint a potenciális ügyfelek a Partner weboldalára vagy blogjára való átirányításával kapcsolatos problémákról.

8. A potenciális ügyfélnek az autoDNA.hu weboldalára történő átirányítását a jogszabályoknak és az elfogadott gyakorlatnak megfelelően kell kezelni. Különösen az AUTODNA által az autoDNA szolgáltatáson keresztül nyújtott szolgáltatásokat nem szabad szüntelenül reklámozni.

9. A potenciális ügyfél átirányítása a linkkel csak akkor lehetséges, ha a potenciális ügyfél rákattint az erre a célra szolgáló mezőre vagy fülre, vagy más szándékos műveletet hajt végre a Partner weboldalán vagy blogján.

10. Tilos:

a) az autoDNA szolgáltatással kapcsolatos információkkal, ajánlatokkal vagy reklámanyagokkal kapcsolatos tömeges közlések kitartó küldése, különösen e-mailben,

b) ehetővé tenni a Partner szolgáltatásainak használatát, vagy a Partner weboldalához vagy blogjához való hozzáférést az autoDNA weboldalon megadott linkkel vagy az AUTODNA által az autoDNA szolgáltatáson keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételével,

c) a potenciális ügyfelet a Partner weboldaláról vagy blogjáról automatikusan átirányítja az autoDNA szolgáltatás weboldalára, miután a potenciális ügyfél belépett a Partner weboldalára vagy blogjára,

d) a Partner weboldalán vagy blogján, illetve bármely más weboldalon az AUTODNA-val vagy az autoDNA szolgáltatással kapcsolatos olyan anyagokat közzétenni, amelyeket az Prop-tech kft. nem hagyott jóvá, vagy amelyeket a Prop-tech kft. nem bocsátott a Partner rendelkezésére,

e) az autoDNA szolgáltatást vagy az AUTODNA által kínált szolgáltatásokat olyan módon reklámozni, amely nincs egyértelműen meghatározva az együttműködési megállapodásban, vagy amelyhez az Prop-tech kft. nem járult hozzá előzetesen írásban,

f) megtéveszteni az internet felhasználóit azáltal, hogy a Partner weboldalán vagy blogjában, illetve bármely más weboldalon olyan információkat vagy anyagokat helyez el, amelyek azt a benyomást kelthetik az olvasóban, hogy a Partner rendelkezik az autoDNA szolgáltatáshoz való jogokkal, és különösen, hogy a Partner az autoDNA szolgáltatáson keresztül nyújtja szolgáltatásait.

§ 5

A Partner jutaléka

1. A Partnert megillető jutalék összegét és a kifizetés feltételeit a Prop-tech kft. és a Partner által aláírt Együttműködési megállapodás határozza meg.

2. Ha egy potenciális ügyfél a Partner weboldaláról vagy blogjáról átirányításra kerül az autoDNA szolgáltatására, a potenciális ügyfél látogatását a Partner cookie-fájljának tárolásával regisztrálja. 3. Az Affiliate-nek járó jutalék az Együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint kerül kiszámításra az Affiliate weboldaláról vagy blogjáról átirányított, szolgáltatást vásárló ügyfelek száma alapján. A jutalék akkor illeti meg a Partnercéget, ha a Partnercég weboldaláról vagy blogjáról átirányított ügyfél az átirányítás napjától számított 1 napon belül vásárol az AUTODNA által kínált szolgáltatásokból az autoDNA szolgáltatási weboldalon keresztül. A jutalék minden olyan szolgáltatás vásárlása után jár, amelyet az ügyfél a Partner weboldaláról vagy blogjáról történő első átirányítás óta eltelt 1 napon belül (azaz a cookie-fájl létrehozásának és tárolásának napja óta) végez. A fent leírt 1 nap elteltével a fent meghatározott jutalék csak akkor jár, ha az ügyfél a vásárlást a Partner weboldalá ról vagy blogjáról történő újabb átirányítást követően hajtotta végre, amely a fent leírt 1 nap után történt. A jutalék minden olyan szolgáltatás vásárlása után esedékes, amelyet az ügyfél a Partner weboldaláról vagy blogjáról történő következő átirányítás óta eltelt 1 napon belül (azaz a cookie-fájl létrehozásának és tárolásának napja óta) hajt végre.

3. A Partner követelheti a jutalék kifizetését, ha az esedékes jutalék nem kevesebb, mint nettó 7500 Ft.

4. A Partner vállalja, hogy legkésőbb az azt a hónapot vagy azokat a hónapokat követő hónap 7. napjáig, amelyre vonatkozóan a jutalék a Partner részére esedékes, kiállítja és átadja a Prop-tech kft.-nek az Együttműködési megállapodás részeként esedékes helyes HÉA-számlákat. Minden számlát a Partnerszámla "Egyenleg" fülén generált jutalékszámítási jelentés alapján kell létrehozni.

5. A jutalék a Partner bankszámlájára kerül kifizetésre. A minden hónap 7. napjáig elkészített jutalékjelentés alapján a Partner 21 napos fizetési határidővel áfás számlákat állít ki. A Partner jogosult ÁFA számlát kiállítani a jutalékjelentésben meghatározott összeggel, amely a Partnerszámla "Egyenleg" fülén elérhető.

6. A Partner köteles a ÁFA-s számlát az Prop-tech kft. részére e-mailben a elszamolas@autodna.hu címre vagy ajánlott levélben a Prop-tech kft. címére eljuttatni.

7. A kapcsolt vállalkozás vállalja, hogy a Prop-tech kft. kérésére átadja a Cégnyilvántartó [cégjegyzékszám] és a NAV [adószám] ellátott tanúsítványainak másolatát, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésről szóló igazolás másolatát vagy az Országos Bírósági Nyilvántartás frissített kivonatának másolatát.

8. A Partner vállalja, hogy a fenti 7. pontban említett dokumentumokat a Prop-tech kft. kérésének kézhezvételétől számított 7 napon belül átadja.

9. A Prop-tech kft. fenntartja a jogot, hogy visszatartsa az ÁFA-számla szerinti jutalékfizetést, amennyiben kétség merül fel a Partner által átadott dokumentumok érvényességével, a Partnert megillető összeggel vagy a Partner által a jelen együttműködési megállapodás keretében nyújtott szolgáltatás minőségével kapcsolatban.

10. Az Együttműködési megállapodás a Prop-tech kft. általi, a Partner hibájából történő felmondása azzal jár, hogy a Partner elveszíti az esedékes jutalék kifizetésének követelésére vonatkozó jogát.

11. Az együttműködési megállapodásnak a Partner által történő felmondása azt eredményezi, hogy a Partner fenntartja a jogot, hogy az esedékes jutalék kifizetését csak akkor követelje, ha az említett jutalék összege legalább a nettó 7500 Ft.-ot.

§ 6

A Prop-tech kft. jogai

1. A Prop-tech kft. fenntartja magának a jogot, hogy az adott Partner Partner státuszát felfüggessze vagy visszavonja, illetve az Együttműködési megállapodást azonnali hatállyal felmondja, ha:

a) a Prop-tech kft.-nek alapos oka van feltételezni, hogy a Partner jogellenes eljárást folytat, megsérti a társadalmi magatartás és a jóhiszeműség szabályait, vagy az AUTODNA kárára cselekszik,

b) a Partner olyan gyakorlatot folytat, amely tisztességtelen vagy ellentétes a jelen Szabályzattal vagy az együttműködési megállapodással,

c) a kapcsolt vállalkozás nem vagy nem megfelelően teljesíti az együttműködési megállapodás szerinti kötelezettségeit,

d) a leányvállalat már nem felel meg a 2. cikk 2. bek. 1. és 2. pontjában meghatározott feltételeknek vagy az együttműködési megállapodás feltételeinek,

e) a további együttműködés az AUTODNA jó hírnevének sérelmét eredményezheti, vagy az AUTODNA-ról azt feltételezik, hogy jogellenes tevékenységet folytat.

2. A jelen cikk 1. a) & e) pontjában leírt esetekben a Partner köteles azonnali hatállyal törölni a nem megfelelő tartalmat, amely az adott Partner Partner fiókjának felfüggesztését vagy visszavonását, illetve az Együttműködési megállapodás felmondását okozta, valamint az ilyen tartalom közzétételének eredményét.

3. A nem megfelelő tartalom törlésének elmulasztása, illetve az ilyen tartalom közzétételének a fenti 2. pontban meghatározottak szerinti eredményei azt eredményezik, hogy a Prop-tech kft. fenntartja magának a jogot, hogy megtartsa a Partnert megillető jutalékot.

§ 7

Személyes adatok

1. A Prop-tech kft. a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a Weboldalon feldolgozott személyes adatok adatkezelője. A személyes adatok kezelése a cél és a hatály tekintetében az autodna.hu oldalon közzétett Adatvédelmi szabályzat szerint történik. Az Adatvédelmi szabályzat felsorolja a személyes adatoknak az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül történő szolgáltatásnyújtás céljából történő kezelésére vonatkozó szabályokat. Meghatározza a személyes adatok feldolgozásának alapját, célját és hatályát, valamint az érintettek jogait. Meghatározza továbbá a sütik és az analitikai eszközök Adatkezelő általi használatát. Az AUTODNA weboldalon a Partner státuszt kérelmező szervezet regisztrációja önkéntes. Hasonlóképpen, az AUTODNA weboldal felhasználójának személyes adatainak megadása önkéntes, kivéve az adatvédelmi szabályzatban meghatározott eseteket.

2. A Prop-tech kft. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) megfelelően kezeli a Partnerek és a Partner státuszt kérelmező szervezetek személyes adatait.

§ 8

Az együttműködés lezárása

1. A partneri státuszt kérelmező bármely szervezet bármikor szabadon kiléphet a partnerprogramból. A programból való kilépés érdekében az említett jogalany a afilio@autodna.hu címre küldött e-mailben, valamint a Prop-tech kft. címére küldött, az együttműködési megállapodás felmondásáról szóló nyilatkozatot tartalmazó ajánlott levélben tájékoztatja a Prop-tech kft.-t a kilépésről.

2. Az együttműködési megállapodás a benne meghatározott feltételekkel összhangban felmondható.

3. Amennyiben a Prop-tech kft. megszünteti a szolgáltatások nyújtását az autoDNA weboldalon keresztül, különösen a weboldal törlésével vagy a weboldal tulajdonjogának más szervezetre történő átruházásával, a Partnerprogram az ilyen esemény napján megszűnik.

§ 9

Fellelősség vállalások

1. A Prop-tech kft. nem vállal felelősséget azért, ha a potenciális ügyfélnek a Partner weboldaláról vagy blogjáról az autoDNA szolgáltatás weboldalára történő átirányítása után nem lehetséges a Partner cookie-fájljának tárolása.

§ 10

Záró rendelkezések

1. A Prop-tech kft. fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításai az autoDNA szolgáltatási weboldalon történő közzétételük időpontjában lépnek hatályba.

2. A Prop-tech kft. tájékoztatja a Partnereket a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely változásáról. A jelen Általános Szerződési Feltételek változása esetén a Partner jogosult az Együttműködési megállapodástól a jelen Általános Szerződési Feltételek változásainak hatályba lépésétől számított 14 napon belül, 30 napos felmondási idővel elállni.

3. A Prop-tech kft. fenntartja a jogot, hogy a Partnerprogramot bármikor, kényszerűségből megszüntesse vagy felfüggessze.

4. A jelen Általános Szerződési Feltételek és az Együttműködési megállapodás rendelkezései közötti bármilyen eltérés esetén az Együttműködési megállapodás rendelkezései az irányadóak.

5. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel vagy az Együttműködési megállapodással kapcsolatos vitás kérdéseket a Prop-tech kft. székhelye szerint illetékes bíróság rendezi.

6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, használja a Kapcsolatfelvételi űrlapot.

«Vissza a főoldalra