ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

§ 1

Általános rendelkezések

1. Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározza az együtműködési programban való részvétel feltételeit a Prop-tech kft. (székhelye 2500, Esztergom, Motorsport u. 1 és a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság által bejegyzett, Cégjegyzészám: Adó azonosító szám: 13850829-2-11) és az ASDIRECT (Székhely és cím: 13C Karolewska St., Suite 31, 90-560 Lodz) a Vállalkozók Nyilvántartásába bejegyzett ASDIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (LLC) a Lodz-Śródmieście (Lodz-Śródmieście) körzeti bíróság által a Lodzban, a 20. Nemzeti Bírósági Iktató Kereskedelmi Osztálynál vezetett nemzeti bírósági nyilvántartás (KRS), a KRS 0000349742 számon, a magvető tőke: 12 900 PLN, NIP (adófizető azonosító száma): 5492391545, REGON Cégjegyzékszám): 121164104, e-mail cím: kontakt@autodna.pl, telefonszám: +48 223500128 végzi SDIRECT által közösen üzemeltetett www.autodna.hu szolgáltatással kapcsolatban (a továbbiakban:" autoDNA weboldal")

2. Az társprogram célja az autoDNA weboldal népszerűsítése és az Prop-tech Kft. által kínált szolgáltatások értékesítésének növelése az autoDNA weboldalon keresztül.

3. Az együttműködési programban való részvétel önkéntes és ingyenes.

§ 2

Partnerré válás:

1. Ki vehet részt az affiliate programban?

a) minden jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező üzleti egység,

b) minden önálló vállalkozó természetes személy.

c) megadja a valós és felhasználható céges és személyi adatait is.

2. Az együttműködési programban való részvétel azon előző részben leírt üzleti vállalkozások számára áll rendelkezésre akik:

a) weboldalt vagy blogot üzleti tevékenységükhöz üzemeltetnek.

b) a www.afilio.autodna.hu webhelyen megfelelően csatlakoztak az együttműködés -fiókhoz, és így létrehoztak egy Affiliate számlát (a továbbiakban: Együttműködés fiókot)

c) valós, pontos és hiteles adatokat szolgáltattak, beleértve a személyes adatokat is,

d) elfogadták az Prop-tech kft. tegyüttműködési programját.

e) beleegyeztek abba, hogy személyes adataikat (ezen bekezdés c) pontjában említettek szerint) az Prop-tech kft. feldolgozta.

f) további adatokat vagy dokumentációt szolgáltatott a Prop-tech kft. által meghatározott időpontokban.

3. Az itt leírt feltételeknek való megfelelés nem garantálja az Együtműködő státuszát és így nem jogosítja fel az 1. és 2. szakaszban leírt üzleti vállalkozásokat arra, hogy kérjék az Együtműködési viszony bármely formáját.

4. Az Együtműködési státusz megadása vagy tagadása az üzleti vállalkozáshoz a kérelem benyújtása után a Prop-tech kft. ellenőrzésével történik.

5. A Prop-tech kft. fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az Együttműködési státuszt jogkörét a saját belátása szerint.

6. A Prop-tech kft. tájékoztatni fogja az együtműködési státusra pályázó üzleti szervezeteket a jogkör megadásáról e-mailben vagy telefonon.

7. Miután a Partnerprogramba bekerültek, az Partner hozzáférést kap az Együttműködés fiókot funkcióihoz, lehetővé téve számukra, hogy olyan tartalmakat töltsön le, amelyek feltölthetők a webhelyükre vagy blogjukra a Prop-tech Kft. együttműködésével. Ezzel megkezdődik a Prop-tech Kft. és a Partner együttműködése.

8. Minden olyan üzleti vállalkozás, amely Együttműködő státuszért folyamodik, csak egy leányvállalat számlával rendelkezihet.

§ 3

Partneri szerződés

1. Az Együttműködési Szerződést a Prop-tech kft. küldi annak az üzleti egységnek az e-mail címére, aki megkapta az Együttműködés státuszt.

2. A Prop-tech Kft. a Megállapodás két példányát elküldi a melléklettel az Partner címére. Az Ügyfél köteles aláírni mindkét példányát a Szerződésnek és az összes függeléknek, és egy példányt, valamint a mellékletek egy készletét a Prop-tecch címére küldeni, legkésőbb a Szerződés és a függelékek átvételétől számított 20 napon belül. A Parner köteles az aláírt Partneri szerződéshez csatolni az alábbi dokumentumokat: a Cégbírósági bejegyzést, az adóazonosító szám kiadásának igazolását és egy másolatot az üzleti tevékenységre szóló igazolást.

3. A Prop-tech kft. fenntartja a jogot az Együttműködési Szerződés rögzített jutalékrendszer megváltoztatására. A Prop-tech kft. az 1-es számú melléklet változását köteles írásban a Partner részér elküldeni és azt a Partner profil-fiókjában beállítani. A fent említett változások az értesítő e-mail elküldésétől számítva 14. napon lépnek hatályba. A változás bejelentésétől Partnernek azonnali hatállyal joga van felmondani a szerződést, de legkésőbb a bejelentéstő számítva 14 napon belül.

4. A partnerfiókot a Prop-tech kft. aktiválja, miután a Prop-tech kft. az Együttműködési szerződést, valamint az Együttműködő által aláírt mellékletekkel megkapta. Az aktiválás pillanatától kezdve az Együttműködő hozzáférést kaphat a következő funkciókhoz:

a) figyelemmel kíséri azon ügyfelek számát, akik AutoDNA szolgáltatásokat vásároltak az az autoDNA weboldal -on keresztül, miután az Együttműködő webhelyről vagy blogról átirányították az autoDNA webhelyére,

b) figyelemmel kísérve a megbízó jutalékalapú javadalmazásának összegét,

c) jelentést készít a szerződött jutalékalapú javadalmazásáról,

d) visszavonja az esedékes díjazást a Szerződésben és a Szerződés 1. függelékében meghatározott feltételek szerint. Amíg az Együttműködő és a függelékek aláírt példánya nem érkezik a Prop-tech kft.-nek , az Együttműködő partnernek nincs joga arra, hogy az a program résztvevőjének járó díjazást követelje.

§ 4

Az együttműködés feltételei

1. A Prop-tech kft. és az Együttműködő közötti együttműködés részletes feltételeit az a Prop-tech kft és az Együttműködő által aláírt társulási szerződés határozza meg.

2. Az együttműködés részeként az Együttműködő kötelezettséget vállal arra, hogy:

a) a Prop-tech Kft. által kínált autoDNA weboldalt és szolgáltatásokat és tartalmakat (a továbbiakban: Linkek) és a Prop-tech Kft. által biztosított vagy jóváhagyott egyéb hirdetési tartalmak megjelenteti az Együttműködő honlapján vagy blogjában vagy más weboldalakon keresztül, amelyek lehetővé válik a potenciális ügyfél számára átirányítva az autoDNA weboldalra.honlapján vagy blogjában vagy más weboldalakon keresztül, amelyek lehetővé válik a potenciális ügyfél számára átirányítva az autoDNA weboldalra.

b) elősegíti az autoDNA weboldalát és az Prop-tech Kft. által kínált szolgáltatásokat az autoDNA weboldal honlapján a jogszabályi követelményeknek, a társadalmi magatartás szabályainak és a helyes gyakorlatnak megfelelően,

c) különös gonddal védja az autoDNA weboldal és a Prop-tech Kft. hírnevét,

3. Ha a társpartnernek joga van ilyen tartalmat más webhelyekhez is felvenni, mint a saját webhelyét vagy blogját, akkor ezek a weboldalak hivatkozásait is tartalmazhatják. A Prop-tech Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ilyen linkeket kérjen az Együttműködőtől . A partnerek a banner hirdetések linkjeit is tartalmazhatják.

4. A Partner kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Együttműködő vállalkozásának változásának bekövetkezte után legkésőbb 7 napon belül tájékoztatják az Prop-tech kft.-t minden adatváltozásról.

5. A Partner köteles a Prop-tech kft.-nek írásban vagy az afilio@autodna.hu affiliate program e-mail címére az adatok változását legkésőbb 7 napon belül bejelenteni.

6. A Parner kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Prop-tech kft-t írásban vagy az afilio@autodna.hu affiliate program e-mail címére tájékoztatják minden olyan eseményről, amely befolyásolhatja az adott Partner és a Prop-tech kft.közötti további együttműködést legkésőbb 7 napon belül. az esemény bekövetkezésétől.

7. A Partner kötelezettséget vállalnak arra, hogy írásban vagy az afilio@autodna.hu affiliate program e-mail címére 7 napon belül tájékoztatják az Partner blog vagy weboldal elérésével kapcsolatos problémákat. a webhely, az Partner blog vagy weboldal használati jogának vagy tulajdonjogának újbóli átruházása, valamint az AutoDNA webhelyre való átirányítás akadályai, vagy a potenciális ügyfélnek az Partner blogra vagy weboldalra való átirányításának lehetetlensége.

8. Szigorún tilos az alábbi ak végrehajtása:

a) nagy mennyiségű nemkívánatos tartalom, különösen e-mail üzenetek vagy hirdetési anyagok sértő elküldése az AutoDNA weboldalon,

b) lehetővé tenni a potenciális ügyfelek számára az Együttműködő által kínált szolgáltatáshoz való hozzáférést, vagy lehetővé teszik az affiliate weboldal vagy blog hozzáférését az autoDNA weboldalon található linken vagy a Prop-tech kft. által az autoDNA szolgáltatáson keresztül nyújtott szolgáltatás használatával,

c) potenciális ügyfelet az együttműködő weboldalról vagy blogról az autoDNA weboldalára irányítani, közvetlenül miután a potenciális ügyfél belépett az Együttműködő weboldalába vagy blogjába,

d) közzétenni az Együttműködő Partner weboldalán vagy blogján vagy bármely más weboldalon olyan hirdetési anyagokat, amelyek az Prop-tech Kft.-re vonatkoznak, de nem engedélyezettek,

e) a Prop-tech kft. által kínált autoDNA weboldal vagy szolgáltatás olyan reklámozása, melyet az Prop-tech kft. nem jóváhagyott

f) az Együttműködő webhelyén, blogjűban vagy egyéb weboldalakon olyan tartalmakat vagy anyagokat tartalmaz, amelyek az internethasználók számára azt feltételezhetik, hogy az Együttműködő jogosult az autoDNA szolgáltatásra; különös figyelmet kell fordítani arra, hogy semmilyen módon ne javasoljuk, hogy az Affiliate bármilyen szolgáltatást nyújtson az autoDNA weboldalán.

§ 5

Díjazás

1. A Biztosított jutalékalapú díjazásának összegét és visszavonásának feltételeit az Együttműködő és a Prop-tech által aláírt együttműködési szerződés határozza meg.

2. Az együttműködő weboldalról vagy blogról az autoDNA weboldalán lévő potenciális ügyfelek átirányításának minden esetét az autoDNA weboldal regisztrálja az együttműködő ún. "Cookie" fájljának mentésével. Az esedékes díjazás összegét azon ügyfelek látogatásainak száma alapján számítják ki, akik az együttműködő weboldalról vagy blogról átirányították, és megvásárolták a Prop-tech Kft. által nyújtott szolgáltatást az Együttműködési szerződésben meghatározott szabályok szerint. A javadalmazás csak abban az esetben esedékes, ha az ügyfelet az Együttműködő Partner weboldaláról vagy blogjáról átirányították, és az elsődleges átirányítás óta legfeljebb 1 napon belül vásárolja meg a Prop-tech Kft. szolgáltatását az autoDNA weboldalon. A díjazást a megrendelő által megvásárolt összes szolgáltatás alapján kell kiszámítani legkésőbb 1 nappal az Affiliate webhelyről vagy blogról történő első átirányítás óta, vagyis a "cookie" fájl létrehozásakor. Az előző mondatban meghatározott 1 nap után a javadalmazás csak abban az esetben esedékes, ha az előző mondatban meghatározott ügyfél a szolgáltatás megszerzését követően az előző internetes oldalakon vagy blogon átirányított 1 napig mondat. A javadalmazás 1 napon belül esedékes az ügyfelek részére történő minden értékesítésre, mivel az utólagos átirányítás az Együttműködő Partner webhelyről vagy blogról, azaz a "cookie" fájl létrehozásának napjától kezdődően.

3. Az Együttműködő csak akkor jogosult a jutalékalapú díjazás visszavonására, ha az esedékes díjazás összege nem kevesebb, mint netto 7500 Ft.

4. A javadalmazás átkerül az Együttműködő bankszámlára. Az Együttműködő 8 napon belül fizetendő számlát állít ki minden hónap 7. napjáig generált javadalmazási számítás alapján.

5. Az Együttműködő Partner vállalja, hogy a jelen szerződés alapján esedékes számlákat az a Prop-tech Kft.-nek kiállítja és átadja, legkésőbb a díjazás hónapját vagy hónapjait követő hónap 7. napján. Minden számla az Együttműködő számla "Mérleg" lapján keletkezett javadalmazási számítás alapján kerül létrehozásra.

6. A számlákat a Prop-tech kft. e-mail címre kell elküldeni egyuttmukodes@autodna.hu címre vagy a Prop-tech Kft. címére regisztrált levélben.

7. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzleti Engedélyek Országos Nyilvántartásába (REGON), az adóazonosító szám (NIP) megadásáról szóló tanúsítvány másolatát és a bejegyzés igazolásának egy példányát az üzleti tevékenység nyilvántartásába vagy az Országos Bírósági Regiszter frissített kivonatának másolatát megküldi, ha azt a Prop-tech kft. kéri.

8. Az Együttműködő vállalja, hogy a fenti szakaszban meghatározott dokumentációt legkésőbb 7 napon belül köteles átadni ha azt a Prop-tech kft. kérte.

9. A Prop-tech kft. fenntartja magának a jogot, hogy visszatartsa a számlán kiszámított díjazás kifizetését, amennyiben kétségei merülnek fel az Együttműködő által benyújtott dokumentumok hitelességével, a Megbízónak fizetendő javadalmazás összegével vagy a Partner által nyújtott szolgáltatás minőségével kapcsolatban. megfelel az Affiliate szerződés követelményeinek.

10. Ha a Prop-tech kft. a társult fél hibás teljesítés miatt megszünteti az Együttműködési szerződést, az Együttműködő elveszti a jogot arra, hogy követelje az esedékes díjazás visszavonását.

11. A Partner szerződésének megszüntetése az Együttműködő partnernél azt eredményezi, hogy az Együttműködő fenntartja a jogot arra, hogy a díjazás visszavonását csak akkor kéri, ha az esedékes összeg nem kevesebb, mint netto 7500 Ft.

§ 6

A Prop-tech kft. jogosutsága<

1. A Prop-tech Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy azonnali hatállyal felfüggessze vagy elutasítsa az adott az Együttműködő státuszát, vagy szüntesse meg szerződést, ha:

a) a Prop-tech Kft. megalapozottan feltételezi, hogy az Együttműködő a jogi követelményeknek, a társadalmi magatartás szabályainak és a helyes gyakorlatnak ellentmondó cselekményekkel foglalkozik, vagy az A Prop-tech kft. kárára jár,

b) a Együttműködő Partner olyan tisztességtelen vagy ellentétes gyakorlatokat folytat, amelyek ezzel a szabályzattal vagy szerződéses szerződéssel ellentétesek,

c) az Együttműködő Partner nem teljesíti vagy nem megfelelően teljesíti az Együttűködési szerződés szerinti kötelezettségeket,

d) az Együttműködő Partner megtadata a § 2. szakaszban meghatározott feltételek teljesítését. 1. és 2. pontja, illetve az Együttműködési Szerződés feltételeiben,

e) további együttműködés károsíthatja a Prop-tech kft. vagy az ASDIRECT hírnevét abban, hogy jogsértő cselekményeket követnek el.

2. Az előző szakaszokban leírt esetekben az Együttműködő köteles törölni az adott Partner számlájának felfüggesztését vagy elbocsátását, illetve az Affiliate Szerződés megszüntetését eredményező tartalmát, valamint az ilyen tartalmak közzétételének azonnali hatájjal.

3. Amennyiben a partner nem törli a fenti szakaszban meghatározott helytelen tartalmat, az a Prop.tech kft. fenntartja magának a jogot, hogy ne fizesse meg az Affiliate-nek fizetett díjazást.

§ 7

Személyes adatok

1. A honlapunkon a Vásárlási Feltételek alkalmazásában feldolgozott személyes adatokat és a feltételeket a Szolgáltató kezeli. Ami a célt és a hatókört illeti, a személyes adatokat a weboldalunkon közzétett Adatvédelmi Szabályzat szerint dolgozzuk fel. Az Adatvédelmi Szabályzat sorolja fel azokat a szabályokat, amelyek az adminisztrátor által a személyes adatok feldolgozásához alkalmazandók a szolgáltatás nyújtása érdekében a Honlapon keresztül. Meghatározza az alapot, a célokat és a személyes adatok feldolgozásának körét, valamint azon személyek jogait, akiknek a személyes adatait feldolgozták. Ez meghatározza továbbá a cookie - k és analitikai eszközök használatát a Weboldalon. A weboldal használata önkéntes, mellyel a személyes adatok szolgáltatásához hozzájárul a Weboldal felhasználója, kivéve az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott eseteket.

2. A Prop-tech Kft. a Vállalkozói és Vállalkozóki státuszért folyamodó jogalanyok személyes adatait feldolgozza a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi szabályzat)

§ 8

A szerződés felbontása

1. Az Együttműködő Partner státuszra pályázó entitásoknak jogukban áll bármikor lemondani az programban való részvételről. A lemondást ekkor Prop-tech Kft.-nek írott üzenezet az egyuttmukodes@autodna.hu -ra küldött e-mailes üzenetre, valamint egy ajánlott levélben, az írásbeli nyilatkozattal az Együttműködési Szerződés megszüntetéséről az Prop-tech kft. címére történhet.

2. Az Együttműködési Szerződés a megadott feltételeknek megfelelően megszüntethető.

3. Amennyiben a Prop-tech Kft. az autoDNA weboldalán nem nyújt szolgáltatásokat, különösen a weboldal törlése vagy a weboldal tulajdonjogának átruházása tekintetében egy másik szervezet számára, akkor az Együttműködési program az ilyen események egyikének napján megszűnik

§ 9

Felelősség

a) Az Prop-tech kft. nem felelős azért, mert nem tudta menteni az Együttműködő Partner "cookie" fájlját, miután egy potenciális ügyfél át lett irányítva az Együttműködő Partner webhelyréről vagy blográról az autoDNA webhelyére.

§ 10

Záró rendelkezések

1. A Prop-tech Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A jelen Szabályzat módosításai azon a napon lépnek hatályba, amikor az AutoDNA honlapján megjelentek.

2. A Prop-tech Kft. tájékoztatja az Együtműködő partnert a jelen Szabályzat megváltoztatásáról. Az ilyen módosítások elfogadása esetén az Együttműködőnek jogában áll az Együttműködési Szerződést a változások hatályba lépésétől számított 14 napon belül felmondani 30 napos határidővel.

3. A Prop-tech Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megszüntesse vagy felfüggessze az Együttműködési programot.

4. A jelen Szabályzatok és az Együttműködési Szerződés rendelkezései közötti eltérések esetén az Együttműködési Szerződés megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Az e szabályzatokkal vagy a társult szerzõdéssel kapcsolatos vitákat a Prop-tech Kft. székhelye szerinti joghatósággal rendelkezõ bíróság rendezi.

6. Minden olyan kérdésben, amely nem rendelkezik a magyar jogszabály megfelelő rendelkezéseivel, ott a Polgári Törvénykönyv-et kell alkalmazni.

7. A nyelvi változatok közötti eltérések esetén a lengyel változat érvényesül.

A nyelvi változatok közötti eltérések esetén a lengyel nyelvű változat az irányadó.

További kérdések esetén kérjük, olvassa el a kapcsolatfelvételi űrlapot.

«Vissza a kezdőlapra