Kapcsolatfelvételi Űrlap

Kérdése esetén töltse ki a "Kapcsolatfelvételi Űrlapot".
Csapatunk hamarosan válaszolni fog.

Üdvözlettel,
autoDNA csapata.
 1. Az adatok kezelője az AUTODNA Sp. z o.o., címe Łódź, Obywatelska utca 128/152 , 94-104 Łódź, Regisztációs szám no. 0000349742, NIP (Adószám): 5492391545, REGON (Cégjegyzékszám): 121164104. Kapcsolatfelvétel: kapcsolat@autodna.hu.
 2. Az Ön személyes adatait ezért haszáljuk fel:
  1. A Felhasználói fiók szolgáltatását az Adatkezelő szolgáltatásban nyújtja, az elfogadott szabályzatban foglaltak alapján(paragrafus 6. 1 bekezés b) az Adatvédelmi Irányelvek szerint.) ezen szolgáltatások nyújtásának teljes időtartama alatt, egészen a Felhasználói fiók szolgáltatásból való törlésének pillanatáig;
  2. főként az adó- és számviteli törvény rendelkezéseiből fakadó kötelezettségeink teljesítése (Paragrafus 6.1 bekezdés c) az Adatvédelmi Irányelvek szerint) és törvény által biztosított időtartam alatt;
  3. az általa végzett cselekményekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó esetleges követelések megállapítása, kivizsgálása vagy védelme az AUTODNA Sp. z o.o. – a GDPR 6. cikk 1. szakasz f) pontja alapján a követelések biztosításához fűződő jogos érdekünk érvényesülése érdekében, a jogsértésekre vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamon belül.
 3. Az Ön személyes adatainak címzettjei lehetnek az Adatkezelő által használt információs rendszereket biztosító és támogató felek, valamint az Adatkezelő aktuális tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó felek – a személyes adatok kezelésével megkötött megbízási szerződések alapján, és biztosítják a vonatkozó jogszabályok alkalmazását. technikai és szervezési intézkedések, amelyek biztosítják a fent említett felek, valamint az ilyen adatokhoz való hozzáférésre feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az adatvédelmet.
 4. Ön jogosult az alábbiakra:
  1. hozzáférhet adataihoz, helyesbítheti azokat, töröheti és korlátozhatja az adatkezelést, átadhatja adatait és tiltani az adatkezelést;
  2. panaszt nyújthat be személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz – a lengyel adatvédelmi biztoshoz, ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR előírásait.
 5. Személyes adatait harmadik félnek vagy nemzetközi szervezetnek nem adjuk át.
 6. Személyes adataira nem vonatkozik automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást sem.
 7. A személyes adatok megadása szükséges a fiók létrehozásához a afilio.autodna.hu